Wet- en regelgeving

Praktijk voor landbouw- en gezelschapsdieren, paarden, knaagdieren en vogels

Als dierenartsen verbinden we ons tot art 3 van de code der plichtenleer uitgegeven door de Orde der dierenartsen: respect voor wet en regelgeving. “de dierenarts moet de richtlijnen, de wetten, de besluiten en de verordeningen naleven inzonderheid deze met betrekking tot de uitoefening van de diergeneeskunde, de volksgezondheid, de dierengezondheid, het dierenwelzijn, het milieu en de openbare orde.”

Onze radiografie installatie wordt jaarlijks gecontroleerd door: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Departement Gezondheid en leefmilieu, Dienst Bescherming van de gezondheid, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel. De attesten worden bewaard en kunnen opgevraagd worden.

Ons geneesmiddelendepot (depotnummer: DP00101791 ) staat geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, DG Inspectie- Afdelingshoofd Aflevering, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel.

Beroepsaansprakelijkheid: KBC (Geert Keirse te Sijsele – CDV : 49596) verzekeringen NV, Waaistraat 6 , 3000 Leuven

Als dierenartsencentrum streven we een optimale service en dienstverlening na. Indien er buiten onze wil toch iets mis zou lopen zijn we verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (polis nr DW/37.351.857-0100). De burgerlijke aansprakelijkheid geldt eveneens voor dieren die overnachten in de bedrijfsgebouwen in het kader van een behandeling of operatie.