Herkauwers

De landelijke praktijk

Daar waar vroeger de landelijke praktijk voornamelijk ambulant werk deed zoals het behandelen van een ziek kalfje, koe, schaap of varken, is deze geëvolueerd naar een preventieve geneeskunde. Het is beter te voorkomen dat dieren ziek worden dan dat men ze moet behandelen.

Ziektepreventie voor uw herkauwers is primordiaal om tal van redenen :

  • Sommige ziekten kunnen besmettelijk zijn, niet alleen naar andere dieren toe maar in sommige gevallen ook naar de mens.
  • Aangezien we in een economische sector zitten groeien gezonde dieren veel beter dan zieke dieren en is er minder sterfte.
  • Gezonde dieren behoeven geen of veel minder vaak antibiotica. Dit zorgt op zijn beurt voor minder resistente bacteriën. Een goede diergezondheid draagt ontegensprekelijk bij tot een goede volksgezondheid.

Onze praktijk staat garant voor het steeds up-to-date blijven in de moderne inzichten inzake de rundveehouderij en de volksgezondheid.

Bij Animo kan u voor herkauwers terecht voor: