Bedrijfsbegeleiding

Verleden en heden van veehoudersbedrijf

De romantische tijden waarin James Harriot rond reed van boer naar boer om hier een ziek kalfje, daarna een manke koe en vervolgens bij diens overbuur een ziek schaap te behandelen liggen helaas ver achter ons. De tijden zijn in die mate veranderd dat alles geoptimaliseerd moet zijn om rendabel te blijven. De schaalvergroting was een must. Deze trend zorgde bij de veehouders vaak voor gigantische investeringen in stallingen, grond, landbouwwerktuigen.

Mede door de huidige opgelegde wetgevingen om te voldoen aan de normen inzake voedselveiligheid en volksgezondheid moet een landbouwer of veehouder immers meer kunnen/kennen dan louter zijn dieren voederen en zijn akkers te bewerken. Vandaag moet hij een manager zijn die zijn bedrijf moet runnen.

Herkauwers

De dierenarts, een onmisbare partner

Ook de dierenarts kon niet blijven stil zitten. De dierenarts is voor de veehouder een onmisbare partner voor de optimale rentabiliteit van de veehouderij. Wie anders heeft er beter inzicht inzake dierziektebestrijding, vruchtbaarheidsbegeleiding en dierenwelzijn? Dat kan alleen de dierenarts zijn.

Collega Marc Demeulemeester heeft zich jaren terug als een van de eerste practici in de streek toegelegd op de bedrijfsbegeleiding.

Ides Zwaenepoel heeft een twee jaar durende opleiding als vakdierenarts rund gevolgd. Dit alles, louter en alleen om up-to-date te blijven van de meest recente inzichten inzake diergezondheid en rentabiliteit.

Tijdens een bedrijfsbezoek worden naast de routine ingrepen (drachtdiagnosen, zieke dieren, …) ook specifieke aandacht besteed aan “hot items” van het seizoen. Hoe zit het met de maagdarm parasieten, schurft, diarree, luchtweginfecties, de melkkwaliteit, het voederrantsoen, voedselveiligheid, dierenwelzijn, … ?