Animo Dierenartsencentrum Blog

Antibiotica, ook wij springen er zuinig mee om!

Antibiotica, ook wij springen er zuinig mee om!

De laatste jaren zien we een toenemende problematiek rond de resistentie tegen antibiotica. Ook in de diergeneeskunde worden we hier helaas af en toe mee geconfronteerd.

Antibiotica dienen verantwoord te worden ingezet ; alleen wanneer echt nodig en met zorg. Bepaalde groepen van antibiotica kunnen slechts in uitzonderingsgevallen gebruikt worden, wanneer de klassieke producten geen effect meer hebben en dit na labo diagnostiek (zie www.amcra.be).

Heel vaak wordt de landbouw hierbij scheef bekeken. Dierenartsencentrum Animo is zich hier terdege al geruime tijd van bewust. De grote huisdierenafdeling in onze praktijk houdt zich voornamelijk bezig met de geneeskunde van het rund en het paard. In deze sectoren is het gebruik van antibiotica al altijd vrij laag geweest en stellen zich veel minder problemen dan in de industriële varkens– en pluimvee bedrijven.

Preventief beleid

Desalniettemin is onze praktijk al enkele jaren geleden de weg ingeslagen van een preventief beleid. Zo zijn zo goed als al onze bedrijven  vrij van IBR en BVD. Dit is een gevolg van een jarenlange volgehouden inspanning van de veehouder in samenwerking met de dierenarts om de dieren te screenen en te vaccineren.  Via geplande bedrijfsbezoeken op regelmatige basis worden de gezondheid van de dieren en het bedrijfsmanagement onder de loep genomen.

Samen met de veehouder wordt er dan een plan van aanpak op maat van het bedrijf opgesteld om de gezondheid van het dier verder te kunnen optimaliseren. Een betere gezondheid en hiermee een verbeterd dierenwelzijn, zorgen tevens voor een beter bedrijfsrendement. Op die manier streven we als praktijk naar een optimale diergezondheid en dierenwelzijn en een goed rendement voor de veehouder.

Voor overleg of een gesprek hieromtrent staan wij u graag ter dienste.