Animo Dierenartsencentrum Blog

Selectief droogzetten en selectief behandelen

Door selectief droogzetten en selectief behandelen willen we het antibioticumgebruik op de Vlaamse melkveebedrijven doen dalen. Zestig tot 70 % van het antibioticagebruik gaat naar de preventie (30%) en de behandeling (40%) van mastitis of uierontsteking. Om antibioticaresistentie tegen te gaan, willen we het antibioticumgebruik doen dalen. Hiervoor is een betere uiergezondheid via een beter mastitismanagement de essentie.

Mastitis is en blijft ook vandaag nog een groot probleem op tal van Vlaamse melkveebedrijven. Niet alleen voor het welzijn van de koeien en het welzijn van  de Vlaamse melkveehouder (denk aan alle stress en het extra werk) is dat problematisch, maar ook mogen voedselverspilling, antibioticumgebruik en de economische kost  niet worden vergeten.

Het is bekend dat één vierde van de Vlaamse melkkoeien elk jaar minstens 1 maal klinische mastitis doormaakt. Klinische mastitis gaat gepaard met zichtbare afwijkingen (mild: vlokken in de melk; matig: het kwartier is gezwollen en pijnlijk; ernstig: de koe is algemeen ziek en heeft koorts) en moet worden onderscheiden van subklinische mastitis waarbij enkel het celgetal gestegen is maar er geen verder geen symptomen voorkomen. Elk geval van klinische mastitis kost de veehouder ongeveer 450 euro. De kosten worden bepaald door het vervroegd opruimen van de koe, de behandeling, het weggieten van de antibioticummelk en vooral, het verlies in melkproductie.

Uit recent onderzoek van Dr. Zyncke Lipkens van M-teamUGent blijkt dat door selectief droog te zetten het preventief gebruik al substantieel kan dalen door enkel de koeien die op het moment van droogzetten geïnfecteerd zijn, droog te zetten met langwerkende antibiotica. Dat kan zonder negatieve effecten op uiergezondheid of melkproductie. De overige 40% van het antibioticumgebruik op de Vlaamse melkveebedrijven gaat naar de behandeling van klinische mastitisgevallen tijdens de lactatie. Een juiste aanpak hierin kan helpen om het antibioticumgebruik te doen dalen zonder negatieve gevolgen voor de uiergezondheid en de melkproductie.

Gezien de druk op de landbouwsector om minder antibiotica te gebruiken – denk aan het in omloop brengen van de benchmarktrapporten –  is ook de melkveesector genoodzaakt om op zoek te gaan naar slimme methoden om dat doel te bereiken. Daarom wil de faculteit Diergeneeskunde _ binnen een pas opgestart VLAIO-Landbouwtraject van vier jaar _ onderzoeken of selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis aan de hand van sneltesten ook op onze Vlaamse melkveebedrijven toepasbaar is. Binnen het project zal de faculteit via een twee jaar durende veldstudie 50 Vlaamse melkveebedrijven opvolgen. De helft van de niet-ernstige klinische mastitis gevallen zal behandeld worden zoals vanouds en de andere helft wordt selectief behandeld op basis van het resultaat van een sneltest uitgevoerd door de dierenartsenpraktijk. Zo willen zij aan de hand van wetenschappelijk onderzoek nagaan wat de gevolgen van selectieve behandeling van niet-ernstige klinische mastitis op Vlaamse bodem zijn en het concept introduceren in de ganse Vlaamse melkveehouderij. Daarnaast zullen de resultaten van de sneltesten inzichten verschaffen over het management en waar verbetering mogelijk is om op termijn via preventie te komen tot minder mastitis. Veehouders die wensen deel te nemen, mogen zich bij ons melden.

http://www.koesensor.be/selectief-behandelen-van-milde-gevallen-van-klinische-mastitis/?mc_cid=4416763a67&mc_eid=b0e049dbcc