Vogel als huisdier

Geliefd als huisdier

Vogels zijn al van oudsher een geliefd huisdier. De oude Grieken hielden al papegaaien in hun nabijheid en duiven vervulden een praktische taak als koerier tijdens onder andere de tweede wereldoorlog.

Vogelsoorten

Er bestaan ongeveer 9000 vogelsoorten, welke voor verschillende doeleinden gehouden kunnen worden. De bekendste gezelschapsvogels zijn de zangvogels, zoals kanaries en vinken, papegaaien, parkietachtigen en duiven. Naast deze soorten worden ook hoenders, watervogels en roofvogels uit liefhebberij gehouden.